Tulika 15/17 Tallinn
+3725266759
info@solaintegra.ee

B2 lõputest II

B2 lõputest
KIRJUTAMINE
Esimene ülesanne

Kujutage ette, et saite sõbralt meili. Sõber küsib nõu, kuidas oleks kõige parem eesti keelt õppida. Kirjutage talle meil, milles - jagage oma kogemusi eesti keele õppimisel - andke sõbrale keeleõppeks soovitusi ja põhjendage neid.

Teksti nõutav pikkus on umbes 140 sõna.

Kujutage ette, et saite sõbralt meili. Sõber küsib nõu, kuidas oleks kõige parem eesti keelt õppida. Kirjutage talle meil, milles - jagage oma kogemusi eesti keele õppimisel - andke sõbrale keeleõppeks soovitusi ja põhjendage neid.

Teksti nõutav pikkus on umbes 140 sõna.

Kirjutamine
Teine ülesanne

Ajaleht Pealinn tutvustas Tallinna uut eelarvet. Analüüsige, mille jaoks kulub maksumaksjate raha kõige rohkem ja milleks kõige vähem. Põhjendage, miks selline rahajaotus on vajalik ja esitage oma arvamus.

            Teksti nõutav pikkus on umbes 180 sõna.

Haridus ja teadus                                           40,6 %

Linnatransport                                                13,1%

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid                   10,3%

Linna juhtimine ja tugiteenused                      7,6%

Teed ja tänavad                                               5,0%

Kultuur                                                            4,2%

Muud                                                               4,3%

Linnamajandus                                                3,5%

Sport, vaba aeg ja noorsootöö                         3,4%

Heakord                                                           2,7%

Riigi ja muude institutsioonide toetuste

arvelt tehtavad kulud                                       2,9 %

Reservfond ja reservid                                    1,8%

Finantskulud                                                    0,6%

                                       Allikas: Vaata, kuhu läheb sinu raha.  ̶  Pealinn, 4.11. 2019

Ajaleht Pealinn tutvustas Tallinna uut eelarvet. Analüüsige, mille jaoks kulub maksumaksjate raha kõige rohkem ja milleks kõige vähem. Põhjendage, miks selline rahajaotus on vajalik ja esitage oma arvamus.

            Teksti nõutav pikkus on umbes 180 sõna.

Haridus ja teadus                                           40,6 %

Linnatransport                                                13,1%

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid                   10,3%

Linna juhtimine ja tugiteenused                      7,6%

Teed ja tänavad                                               5,0%

Kultuur                                                            4,2%

Muud                                                               4,3%

Linnamajandus                                                3,5%

Sport, vaba aeg ja noorsootöö                         3,4%

Heakord                                                           2,7%

Riigi ja muude institutsioonide toetuste

arvelt tehtavad kulud                                       2,9 %

Reservfond ja reservid                                    1,8%

Finantskulud                                                    0,6%

                                       Allikas: Vaata, kuhu läheb sinu raha.  ̶  Pealinn, 4.11. 2019

KUULAMINE
Kuulake teksti ja lõpetage lause 1-2 sõnaga. Arvu võite kirjutada ka numbri(te)ga. Teksti kuulete kaks korda.

1. Piisonid elavad_______________________

1. Piisonid elavad_______________________

2. Algul vaatas seltskond piisonit__________________

2. Algul vaatas seltskond piisonit__________________

3. Piison nägi välja________________________________

3. Piison nägi välja________________________________

4. Piisoni kehalt tuli ____________ ja seljal oli ______________.

4. Piisoni kehalt tuli ____________ ja seljal oli ______________.

5. Piisonid olid ohtlikud, sest____________________________

5. Piisonid olid ohtlikud, sest____________________________

6. Relve tahtis salvestada piisoni___________.

6. Relve tahtis salvestada piisoni___________.

7. Inimene tohtis minna piisonitest ____________________ kaugusele.

7. Inimene tohtis minna piisonitest ____________________ kaugusele.

8. Kui piisonikari tuli lähemale, siis Relve ______________________

8. Kui piisonikari tuli lähemale, siis Relve ______________________

9. Piison kaalub _______________.

9. Piison kaalub _______________.

10. Lõpuks piisonid läksid______________ ja hakkasid_____________.

10. Lõpuks piisonid läksid______________ ja hakkasid_____________.

LUGEMINE
Lugege tekst läbi ja vastake teksti põhjal lühidalt küsimustele.

Infosõltuvusega annab elada

Ajad on ühel või teisel viisil alati kellegi jaoks segased. Alati on olnud poliitilisi võimuvõitlusi, põlvkondadevahelisi vastuseise, ühiskonnakihtide vahelisi erisusi ja neile lahenduste otsimisi. Miks siis praegune kuidagi teisiti on? Lihtne - me elame infoajastul. Kunagi varem ei ole informatsioon, eri arvamused, maailmavaated ja tõepoolest, ka propaganda ja vandenõuteooriad, pahatahtlikud mõjutamised, olnud meile nii kättesaadavad. Piisab vaid paarist klikist või ekraani toksimisest ja kogu maailm on su jalge ees. Või pigem silmade ees, sõrmede all. Igale oma teooriale ja kahtlusele on võimalik leida sekunditega kinnitus, kaasamõtlejaid ja arvamusliidreid, kes juhtumisi usuvad samu asju mis sinagi.

Miljonid inimesed ei saa eksida

Ja kui palju erinevaid allikaid! Nüüd leiad kamaluga teadlasi, elustiiligurusid, kes ometi peavad tõtt rääkima, eks? Lisaks sada tuhat foorumiliiget või facebooki grupi kaasarääkijat. Ehk inimesed ei saa eksida. Infouputus on reaalne. Leian endki tihti segadusse aetuna: faktikontroll ja allikate otsimine muutub üha keerukamaks. Lisaks on meile ettesöödetav infokogus lihtsalt nii suur, et sellega hakkama saamine kulutab meeletult energiat. Nii-öelda juhtme seinast tõmbamine ja puhkamine ei ole samuti lihtne, sest....harjumus? Sõltuvus? Infonälg? Mugavus? Ilmselt kõigi nende asjade kombinatsioon. Ma kujutan ette, et paljud inimesed protesteerivad seepeale. Minu teismeline poeg saab väga kurjaks, kui ütlen, et tal on internetisõltuvus. Internet pidada inimõigus olema. Täiskasvanu enamjaolt ei jaga tema arvamust, kuid ka täiskasvanu ei ole reeglina nõus enda sõltuvust tunnistama.

Tunnistan sõltuvust

Mina ütlen välja - minul on infosõltuvus. Ja ma usun, et suurel osal tänapäeva inimestest samuti. See hiilib ligi nagu iga teinegi sõltuvus, märkamatult. Olete ju küll kuulnud suitsetajaid ütlemas "Mulle lihtsalt meeldib suitsu teha, ma võin iga kell maha jätta, aga ma ei taha" või alkohoolikuid väitmas, et neile lihtsalt meeldib pidutseda, ometigi peaparanduseta jalule ei saa. Nii ka siin. Infosõltuvus mõjutab kõiki meie elu aspekte. Kusjuures ma ei ütle, et see kõik on tingimata halb. Ajad muutuvad, me elame infoühiskonnas. Mulle isegi meeldib, et kogu maailma info, kunst, teadmised (ja miks mitte ka kassipildid) on mul sõna otseses mõttes taskus. Mugav! Erinevalt suitsetamisest ei põhjusta informatsioonisõltuvus surmaga lõppevaid haigusi. Miks siis üldse sellega võidelda? Ma ei tea, kas tingimata peakski. Küsimus ei ole ju tegelikult selles. Pigem on oluline, et õpiksime leidma tasakaalu, õpiksime (uuesti) hakkama saama ka enda teadmistega, õpiksime mitte toetuma "miljonite kärbeste" arvamusele. Õpiksime kuulama ka teistsuguseid seisukohti ning looma kogu selle infokülluse põhjal rohkem või vähem enda arvamusi.

Tuleb osata kahelda

On oluline aru saada, et pea kõik, mida me teeme või ütleme, millesse usume ja mida arvame, on kujundatud välise maailma poolt. Nüüd on neid kujundajaid palju rohkem. Niisiis peame ka meie õppima olema palju skeptilisemad, kriitilisemad, filtreerima ja kahtlema (ka siis, kui saadud info ühtib meie arvamusega, võimalik, et just nimelt siis). Peame muutuva maailmaga kohanema. Kui sõltuvus, siis sõltuvus, aga õppigem seda kontrolli all hoidma ja sellega elama, mitte laskma sellel end alla neelata. Ehk õnnestub sel viisil ka varem või hiljem paremate lahendusteni jõuda, vähendada konflikte, jõuda mingite objektiivsemate tõdedeni, miks mitte lõppkokkuvõttes ka maailma paremaks teha.

Lühendatult artiklist: Anna Kaare (arvamuskonkursist osavõtja) Mis saab homme? Infosõltuvusega annab elada. ̶ Eesti Päevaleht 24.11.2019

Infosõltuvusega annab elada

Ajad on ühel või teisel viisil alati kellegi jaoks segased. Alati on olnud poliitilisi võimuvõitlusi, põlvkondadevahelisi vastuseise, ühiskonnakihtide vahelisi erisusi ja neile lahenduste otsimisi. Miks siis praegune kuidagi teisiti on? Lihtne - me elame infoajastul. Kunagi varem ei ole informatsioon, eri arvamused, maailmavaated ja tõepoolest, ka propaganda ja vandenõuteooriad, pahatahtlikud mõjutamised, olnud meile nii kättesaadavad. Piisab vaid paarist klikist või ekraani toksimisest ja kogu maailm on su jalge ees. Või pigem silmade ees, sõrmede all. Igale oma teooriale ja kahtlusele on võimalik leida sekunditega kinnitus, kaasamõtlejaid ja arvamusliidreid, kes juhtumisi usuvad samu asju mis sinagi.

Miljonid inimesed ei saa eksida

Ja kui palju erinevaid allikaid! Nüüd leiad kamaluga teadlasi, elustiiligurusid, kes ometi peavad tõtt rääkima, eks? Lisaks sada tuhat foorumiliiget või facebooki grupi kaasarääkijat. Ehk inimesed ei saa eksida. Infouputus on reaalne. Leian endki tihti segadusse aetuna: faktikontroll ja allikate otsimine muutub üha keerukamaks. Lisaks on meile ettesöödetav infokogus lihtsalt nii suur, et sellega hakkama saamine kulutab meeletult energiat. Nii-öelda juhtme seinast tõmbamine ja puhkamine ei ole samuti lihtne, sest....harjumus? Sõltuvus? Infonälg? Mugavus? Ilmselt kõigi nende asjade kombinatsioon. Ma kujutan ette, et paljud inimesed protesteerivad seepeale. Minu teismeline poeg saab väga kurjaks, kui ütlen, et tal on internetisõltuvus. Internet pidada inimõigus olema. Täiskasvanu enamjaolt ei jaga tema arvamust, kuid ka täiskasvanu ei ole reeglina nõus enda sõltuvust tunnistama.

Tunnistan sõltuvust

Mina ütlen välja - minul on infosõltuvus. Ja ma usun, et suurel osal tänapäeva inimestest samuti. See hiilib ligi nagu iga teinegi sõltuvus, märkamatult. Olete ju küll kuulnud suitsetajaid ütlemas "Mulle lihtsalt meeldib suitsu teha, ma võin iga kell maha jätta, aga ma ei taha" või alkohoolikuid väitmas, et neile lihtsalt meeldib pidutseda, ometigi peaparanduseta jalule ei saa. Nii ka siin. Infosõltuvus mõjutab kõiki meie elu aspekte. Kusjuures ma ei ütle, et see kõik on tingimata halb. Ajad muutuvad, me elame infoühiskonnas. Mulle isegi meeldib, et kogu maailma info, kunst, teadmised (ja miks mitte ka kassipildid) on mul sõna otseses mõttes taskus. Mugav! Erinevalt suitsetamisest ei põhjusta informatsioonisõltuvus surmaga lõppevaid haigusi. Miks siis üldse sellega võidelda? Ma ei tea, kas tingimata peakski. Küsimus ei ole ju tegelikult selles. Pigem on oluline, et õpiksime leidma tasakaalu, õpiksime (uuesti) hakkama saama ka enda teadmistega, õpiksime mitte toetuma "miljonite kärbeste" arvamusele. Õpiksime kuulama ka teistsuguseid seisukohti ning looma kogu selle infokülluse põhjal rohkem või vähem enda arvamusi.

Tuleb osata kahelda

On oluline aru saada, et pea kõik, mida me teeme või ütleme, millesse usume ja mida arvame, on kujundatud välise maailma poolt. Nüüd on neid kujundajaid palju rohkem. Niisiis peame ka meie õppima olema palju skeptilisemad, kriitilisemad, filtreerima ja kahtlema (ka siis, kui saadud info ühtib meie arvamusega, võimalik, et just nimelt siis). Peame muutuva maailmaga kohanema. Kui sõltuvus, siis sõltuvus, aga õppigem seda kontrolli all hoidma ja sellega elama, mitte laskma sellel end alla neelata. Ehk õnnestub sel viisil ka varem või hiljem paremate lahendusteni jõuda, vähendada konflikte, jõuda mingite objektiivsemate tõdedeni, miks mitte lõppkokkuvõttes ka maailma paremaks teha.

Lühendatult artiklist: Anna Kaare (arvamuskonkursist osavõtja) Mis saab homme? Infosõltuvusega annab elada. ̶ Eesti Päevaleht 24.11.2019

1. Mis iseloomustab meie praegust ajastut?

1. Mis iseloomustab meie praegust ajastut?

2. Mida põhjustab liigne inforohkus?

2. Mida põhjustab liigne inforohkus?

3. Mis on infosõltuvus?

3. Mis on infosõltuvus?

4. Kuidas infosõltuvusega toime tulla?

4. Kuidas infosõltuvusega toime tulla?

5. Milleks on juurdepääs rohketele infoallikatele siiski hea.

5. Milleks on juurdepääs rohketele infoallikatele siiski hea.