Tulika 15/17 Tallinn
+3725266759
info@solaintegra.ee

Meie kogemus

Koolituse/projekti nimetusAastaOsalejaidHankija
PHARE EU projekt “Haridustöötajate koolitusprogramm ja õppematerjalid hiliskeelekümbluse koolidele”2004 - 2005300PHARE
PHARE EU projekti “Haridustöötajate koolitusprogramm ja õppematerjalid hiliskeelekümbluse koolidele” õpetajate järelkoolitus200632Keelekümbluskeskus
Norra- Eesti koolitusprojekti  „Hariduslike erivajadustega õpilane muukeelses koolis“ õpetajate õppereis200631HTM
Keelekümblusprogrammi aastakonverents 20062006200MEIS; Keelekümbluskeskus
Õpetajate täiendkoolitus: „Aineid seostava õppe kavandamine ja läbiviimine keelekümblusprogrammis.“200712Tallinna Lasnamäe Gümnaasium
Keelekümblusprogrammi aastakonverents 20072007270MEIS; Keelekümbluskeskus
"Jätkusuutlikud lahendused Järvamaa Lasteabikeskuse Lastekodule"2007 - 2008Sola Integra MTÜ projekt
“Kakskeelsele õppele ülemineku toetamine: koolituste sari  vene õppekeelega koolide juhtkondadele, õpetajatele ja haridusametnikele”.2007- 2008289MEIS
“Vene õppekeelega koolide kunstiõpetajate ja kehalise kasvatuse õpetajate koolitus”200866HTM
Täiskasvanute vabahariduslike koolitusasutuste keele- ja erialaõppe koolitajate täiendkoolitus integreeritud keele- ja erialaõppe valdkonna teemadel”.2008-200930MEIS
“Vene õppekeelega koolide kunstiõpetajate ja kehalise kasvatuse õpetajate jätkukoolitus”200960HTM
Lõimitud aine- ja keeleõpe (LAK-õpe): Teabepäev.200971MEIS
Lõimitud aine- ja keeleõpe (LAK-õpe):  Koolitus.200960MEIS
Koolitus- ja koostööprogrammi koostamine ning õpetajate koolitamine2008-200930MEIS
“Vene õppekeelega koolide kunstiõpetajate ja kehalise kasvatuse õpetajate jätkukoolitus”2009-201060HTM
Eesti keele koolitused Ida-Virumaal tasemetele A1, A2 ja B12009 - 2010400MISA
Õppematerjalid eestikeelse aineõppe korraldamiseks muukeelsete üldhariduskoolide gümnaasiumiastmes (kunstiõpetus ja kehaline kasvatus). 2009 - 2010HTM
Eesti keele õppele suunatud tööjõuvahetused201065MISA
Eesti keele kursused Harjumaal201060MISA
"Eesti keeles, eesti koolis". Täiendavate keeleõppematerjalide loomine eesti koolis õppivatele uusimmigrantide lastele.2009 - 2010MISA
Eesti keele kursused Harjumaal ja Ida-Virumaal.2010 - 2011120MISA
Eesti keele tasemekoolituse korraldamine Ida-Eesti Päästekeskuse teenistujatele201124Ida-Eesti Päästekeskus
Ühiskonnaõpetuse ja ajaloo õpetajate suvekool201190MISA
Vabahariduslike koolitusasutuste eesti keele õpetajate koolitus2011 - 201260MISA
Keeleõppematerjalid lasteaedadele2011 - 2012MISA
Õppematerjalide loomine vaegnägijate ja -kuuljate keeleõppeks ning koolitajate koolitamine2011 - 2013MISA
Eesti keele kursuste korraldamine täiskasvanud vaegkuuljatele ja –nägijatele Tallinnas ja Jõhvis201310 + 10MISA
Rahvusvähemuste kultuuriseltside pühapäevakoolide õpetajate koolitus201420MISA
"Kvaliteedijuhtimine koolieelses lasteasutuses" Harjumaa lasteaedade juhtkondadele201460INNOVE
MTÜ Baaskoolitus Sillamäel201410EAS
Keelekümbluslasteaedade õpetajate suvekool201460INNOVE
MTÜ Baaskoolitus Harjumaal201410EAS
Tööharjutus2014 - 201513 gruppiEesti Töötukassa
Ettevõtlus ja äriplaani koostamine20151 gruppEesti Töötukassa
Eesti keele kursused vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele201613 gruppi Tallinnas INSA
Ettevõtlus ja äriplaani koostamine20162 gruppiEraisikud
Eesti keele kursused vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele2016 - 201728 gruppi TallinnasINSA
Eesti keele ja kultuuri tundmise klubi Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele2016 - 201710 klubi Tallinnas ja TartusINSA
Ettevõtlus ja äriplaani koostamine20171 gruppEraisikud
Ettevõtlus ja äriplaani koostamine20182 gruppiEraisikud
Kutsekoolide õpetajate eesti keele koolitus2018 - 20193 gruppi TallinnasINNOVE
Eesti keele ja kultuuri tundmise klubi Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele2018 - 201915 klubi Tallinnas ja Ida virumaalINSA
Ettevõtlus ja äriplaani koostamine20191 gruppEraisikud
Eesti keele eksamiteks ettevalmistamine2019 - 202058 gruppi Tallinnas ja PaldiskisEesti Töötukassa
Eesti keele kursused (eesti keeles) vähelõimunud püsielanikele, uussisserändajatele ja tagasipöördujatele202020 gruppi TallinnasINSA
Ettevõtlus ja äriplaani koostamine20201 gruppEraisikud
Eesti keele eksamiteks ettevalmistamine2020-202130 gruppi TallinnasEesti töötukassa