Tulika 15/17 Tallinn
+3725266759
info@solaintegra.ee

Tagasiside SI/PE-15

TAGASISIDELEHT SI/PE-15
Lugupeetud eesti keele kursuse läbinu, täname Teid koostöö eest!

Palume Teil täita alljärgnev tagasisideleht, et anda hinnang eesti keele kursuse kohta. Teie hinnang annab meile ülevaate tegevuse vajalikkusest, kasulikkusest ja võimalikest puudustest. Saadud andmeid kasutame projektile lõpphinnangu andmiseks, tagasiside andmiseks keeleõppe läbiviijale ja sihtasutuse juhtkonnale suuniste andmiseks edasiste tegevuste kavandamisel.

Мы просим вас заполнить следующий лист отзывов, чтобы оценить курс эстонского языка. Ваша оценка дает нам представление о необходимости, полезности и возможных недостатках деятельности. Мы используем полученные данные, чтобы дать окончательную оценку проекта, дать обратную связь поставщику языковых курсов и дать рекомендации руководству фонда при планировании будущей деятельности.

Ankeet on anonüümne.

Kuidas hindate informatsiooni projekti kohta (keeleõppe toimumise koht, aeg, võimalikud muudatused ajakavas jms)? Как вы оцениваете информацию о проекте (место, время, возможные изменения в расписании и т.д.)?

Kuidas hindate informatsiooni projekti kohta (keeleõppe toimumise koht, aeg, võimalikud muudatused ajakavas jms)? Как вы оцениваете информацию о проекте (место, время, возможные изменения в расписании и т.д.)?

Täpsustage oma vastust.

Täpsustage oma vastust.

Kuidas hindate keeleõppe kursuste korraldaja tegevust? Как вы оцениваете деятельность организатора языковых курсов?

Kuidas hindate keeleõppe kursuste korraldaja tegevust? Как вы оцениваете деятельность организатора языковых курсов?

Täpsustage oma vastust.

Täpsustage oma vastust.

Kuidas hindate õpikeskkonda? Как вы оцениваете условия обучения?

Kuidas hindate õpikeskkonda? Как вы оцениваете условия обучения?

Täpsustage oma vastust.

Täpsustage oma vastust.

Kas jäite rahule õpetaja tööga? Были ли Вы удовлетворены работой учителя?

Kas jäite rahule õpetaja tööga? Были ли Вы удовлетворены работой учителя?

Täpsustage oma vastust.

Täpsustage oma vastust.

Kas jäite rahule õppematerjalidega? Были ли вы удовлетворены учебными материалами?

Kas jäite rahule õppematerjalidega? Были ли вы удовлетворены учебными материалами?

Täpsustage oma vastust.

Täpsustage oma vastust.

Kas jäite rahule koolituskavaga (läbitud teemad, õppesisu ja -maht)? Удовлетворены ли вы планом обучения (рассматриваемые темы, содержание и объем занятий)?

Kas jäite rahule koolituskavaga (läbitud teemad, õppesisu ja -maht)? Удовлетворены ли вы планом обучения (рассматриваемые темы, содержание и объем занятий)?

Täpsustage oma vastust (läbitud teemad, õppesisu ja -maht).

Täpsustage oma vastust (läbitud teemad, õppesisu ja -maht).

Kas Teie eesmärgid/ootused täitusid? Оправдались ли ваши цели/ожидания?

Kas Teie eesmärgid/ootused täitusid? Оправдались ли ваши цели/ожидания?

Põhjendage

Põhjendage

Mida läbitud keeleõppekursus Teile andis? Что вам дал пройденный языковой курс?

Mida läbitud keeleõppekursus Teile andis? Что вам дал пройденный языковой курс?

Kas Te tunnete, et läbitud kursusel jäi millestki puudu (mõnest teemast, mis oleks Teie keele arengule kaasa aidanud)? Kui jah, siis mis teemad need olid? Считаете ли вы, что в пройденном курсе чего-то не хватало (какой-то темы, которая способствовала бы развитию вашего языка)? Если да, то какие это были темы?

Kas Te tunnete, et läbitud kursusel jäi millestki puudu (mõnest teemast, mis oleks Teie keele arengule kaasa aidanud)? Kui jah, siis mis teemad need olid? Считаете ли вы, что в пройденном курсе чего-то не хватало (какой-то темы, которая способствовала бы развитию вашего языка)? Если да, то какие это были темы?

Kas koolitusel oli midagi, mis Teile väga meeldis? Kui jah, siis mis see oli? Было ли что-то на тренинге, что вам очень понравилось? Если да, то что это было?

Kas koolitusel oli midagi, mis Teile väga meeldis? Kui jah, siis mis see oli? Было ли что-то на тренинге, что вам очень понравилось? Если да, то что это было?

Millised on Teie ettepanekud edaspidiste keeleõppekursuste korraldamiseks? Каковы ваши предложения по организации будущих языковых курсов?

Millised on Teie ettepanekud edaspidiste keeleõppekursuste korraldamiseks? Каковы ваши предложения по организации будущих языковых курсов?